O projektu číslo  CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000179

Je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Název projektu:  Rozšíření kapacity sociálního podniku MŠ Ekolandia

Stav projektu: Realizace projektu byla ukončena je dokončena stavba provozovny a vytvořeno 5 nových pracovních míst z toho 3 pracovní místa pro osoby z cílových skupin.

Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity sociálního podniku, které umožní zaměstnávání a sociální začleňování osob z CS. Projekt vytvoří 5 nových pracovních míst z toho 3 pro CS. Předmětem rozšíření kapacit je potravinářská výroba zachlazené stravy chilled food. Jedná se o rozšíření portfolia nabízených produktů, výstavbu výrobních kapacit a instalaci nových potravinářských technologií. Dalším cílem je uspokojit poptávku po zdravém stravování dětí v malých školských i neškolských zařízeních.

Cíle projektu: Cílem projektu je odstranit problémy osob z CS, mladých dospělých opouštějící DD a začínající žít svůj dospělý život a dlouhodobě nezaměstnaných. Hlavním společensky prospěšným cílem projektu je zaměstnávání a sociální začleňování osob z CS. Za tím účelem usilujeme o rozšíření kapacity sociálního podniku, zaměstnávajícího nejméně ze 30% znevýhodněné osoby, a vytvořit pro tyto znevýhodněné osoby nová pracovní místa v nově vybudovaném potravinářském závodě. Na základě úspěšné realizace předchozího projektu má podnik zkušenost s integrací CS. Proto usiluje o vytvoření 5 nových pracovních míst, z toho 3 pro CS, konkrétně: - osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení (dále jen jako "mladí dospělí" opouštějící dětské domovy) - uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok nebo uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních dvou letech v součtu délky 12 měsíců (dále je "dlouhodobě nezaměstnaní") Hlavním podnikatelským cílem sociálního podniku je rozšířit kapacitu sociálního podniku realizací výstavby nové výrobní haly a instalací technologie pro potravinářskou výrobu jednoporcově balené, zachlazené stravy chilled food. Tedy stravy s prodlouženou trvanlivostí bez použití konzervačních látek. V těchto nových výrobních prostorách plánuje žadatel produkovat 600 porcí chilled food denně. Dalším cílem projektu je umožnit zdravé stravování pro děti v malých školských a neškol. zařízeních a pro děti trpící potravinovou intolerancí. Projekt navazuje na předchozí projekt žadatele "Děti dětem", který byl založen na vzájemné solidaritě mezi dětmi ve školách a školkách, které podporovali děti opouštějící dětské domovy a mládež ohroženou sociálně patologickými jevy tím, že se zdravě stravují a dávají tak práci cílové skupině a děti z dětských domovů pomáhají díky dodávkám teplé stravy ready to eat dodávané v gastro nádobách dětem ze školských zařízení se zdravě stravovat . 

 

Registrační číslo: projektu CZ.1.04/3.1.06/30.00451
Název projektu: Bio stravování do škol -motto "Děti pro děti"

Název OP: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: 3. 1 Sociální ekonomika

Cílem projektu bylo vybudovat funkční sociální podnik, který bude pracovně a sociálně začleňovat mladé dospělé, kteří opouštějí dětské domovy a nyní současně osoby dlouhodobě nezaměstnané. Propagovat sociální podnikání jako efektivní způsob řešení integrace sociálně vyloučených osob na trh práce a dávat příklad dobré praxe optimálního modelu sociálního podnikání ve Středočeském kraji. Předmětem podnikání tohoto sociálního podniku je provoz  jídelny - kuchyně, která bude vařit zdravé jídlo, zejména do škol, Mateřských škol a také pro zaměstnance firem v regionu, které nemají vyřešeno vlastní stravování.

Provozovatelem kuchyně je  Ekolandia  školní catering, ZŠ a MŠ s.r.o, která je nově vzniklou firmou, v současné době provozuje mateřskou školu v Čelákovicích, zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení a mateřskou školu v Brandýse nad Labem. Partnerem projektu je město Čelákovice, jehož představitelé se aktivně snaží podporovat ekonomický i sociální rozvoj města. Dalším partnerem projektu je Dětský domov ve Zruči nad Sázavou, který má dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou a provozem školní jídelny.

Celkovým cílem tohoto projektu je rozšířit obecné povědomí o sociálním podniku, o tom, že je možné skloubit podnikatelské, tržní prostředí se sociálním aspektem. Pomoci začlenit sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením na trh práce a současně pomoci s jejich začleněním do společnosti.

Benefitem projektu je celkové enviromentální zaměření, počínaje zdravou výživou a ekologickým nakládáním s odpady konče.

ESF logo

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.