Mikrojesle jsou od 1. července 2022 uzavřeny.

 

 

Mikrojesle pro Čelákovice II

Je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Společnost Ekolandia o.p.s.  obdržela prostředky z  Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu Mikrojesle pro Čelákovice II - sladění rodinného a pracovního života (č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011326).

Mikrojesle jsou otevřeny od 1. října 2019 do 30. června 2022 v prostorách mateřské školy Ekolandia na adrese Jiráskova 243/8, Čelákovice.

Otevírací doba 

pondělí 8:00 - 16:00

úterý 8:00 - 16:00

středa 8:00 - 16:00

čtvrtek 8:00 - 16:00

pátek 8:00 - 16:00

Máme otevřeno každý den mimo státní svátky.

 

V jeslích je v jednom okamžiku maximálně 4 děti a stará se o ně pečovatelka s odpovídající kvalifikací. Věková struktura dětí je od 6 měsíců do 3 let (ukončení docházky nejpozději den před 4. narozeninami.

Podmínky pro přijetí dětí:

  • zaměstnanost obou rodičů

Formy prokazování zaměstnanosti:

 

  • zaměstnaná osoba - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných -potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění[1]
  • v případě nezaměstnanýchosob-potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • osoby v procesu vzdělávání -potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz -potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

 

Aktualizovaná potvrzení budou cílovou skupinou předkládána:

 

  • Při zahájení účasti v projektu, při ukončení účasti v projektu a dále při každé změně postavení rodičů (resp. jiné pečující osoby)na trhu práce.
  • Příjemce dokládá potvrzení, která má za daný časový úsek k dispozici, s každou zprávou o realizaci projektu.
  • Podmínka způsobilosti cílové skupiny musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.
  • Současně musí být splněna podmínka územní způsobilosti (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky). Cílovou skupinou projektů mohou být i cizí státní příslušníci, pokud splní kritéria výzvy.

 

Zohledněno bude rovněž i sociální hledisko např. rodiče samoživitelé.

Tímto projektem je podpořen dřívější návrat rodičům na rodičovské dovolené do pracovního procesu.

Provoz mikrojeslí je plně hrazen z Operačního programu Zaměstnanost, tj. náklady na přítomnost jsou pro rodiče dětí nulové.

 

 

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.