Mikrojesle pro Čelákovice

Je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Společnost Ekolandia o.p.s.  za partnerství města Čelákovic obdržela prostředky z  Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu Mikrojesle pro Ćelákovice - sladění rodinného a pracovního života (č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003625).

Mikrojesle byly otevřeny od 1. dubna 2017 do 30. září 2019 v prostorách mateřské školy Ekolandia. V jeslích je v jednom okamžiku maximálně 4 děti a stará se o ně pečovatelka s odpovídající kvalifikací. Věková struktura dětí bude od 6 měsíců do 4 let.

Podmínky pro přijetí dětí:

  • trvalé bydliště v Čelákovicích
  • zaměstnanost obou rodičů

Formy prokazování:

 

  • zaměstnaná osoba - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných -potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění[1]
  • v případě nezaměstnanýchosob-potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • osoby v procesu vzdělávání -potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz -potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

 

Tento projekt již skončil a pokračujeme v realizaci mikrojeslí v rámci nového navazujícího projektu.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.