V roce 2015 Ekolandia s.r.o. realizovala projekt vzdělávání dospělých nazvaný Know how „zdraví“ pro práci i pro rodinu – podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby na/po rodičovské/mateřské dovolené a rodiče samoživitele vzděláním.

Cílem projektu bylo připravit rodiče na MD/RD nebo vracející se na trh práce na návrat do pracovního procesu pomocí vzdělávání a další specializace.

Vzdělávací aktivity byly rozděleny do 3 vzdělávacích bloků:
1. Akreditovaný kurz – Poradce pro výživu
2. Manažerské vzdělávání v základech podnikání a řízení
3. Mini praxe – „Exkurze do provozu“


Akreditovaný kurz – Poradce pro výživu obsahuje ucelené vzdělávání v oblasti výživového poradenství. Obsahem kurzu bylo seznámení se základními živinami, trávicí soustavou a fyziologií trávení, potravinářskými technologiemi, dietologií, obezitologií, sportovní výživou, druhy alternativní výživy, specifikací výživy při různých onemocněních, výživou týkající se dětí, spotřebním košem, hygienou potravin atd.
Časová dotace je 120 hodin/kurz. Při realizaci kurzu vznikl výukový materiál - ke stažení zde.


Vzdělávání v základech podnikání a řízení se skládá z přednášek na téma finanční plán, zdroje financování, SWOT analýza, chyby v prvním roce podnikání, podnikatelské příležitosti, psychologie podnikání, jednání s klientem atd.
Časová dotace vzdělávání v základech podnikání a řízení byla 60 hodin. Při realizaci kurzu vznikl výukový materiál  - ke stažení zde.


Mini praxe – probíhala formou exkurze do provozu velkokapacitní provozovny, která připravuje cateringové akce a vaří pro školy/školky/firmy. Způsobem, jakým se zde zpracovávají potraviny, jak jsou zajištěny hygienické požadavky a jakým způsobem jsou připravená jídle distribuována ke strávníkům. Teoretické informace získané v rámci kurzu Poradce pro výživu si vyzkoušely rovněž na praktickém kurzu přípravy jídel dle výživových požadavků.
Časová dotace mini praxe byla 20 hodin.


V rámci projektu byla účastníkům vzdělávání nabídnuta také služba péče o děti, kdy po dobu vzdělávání byla zajištěna péče o děti.
Absolvování uceleného vzdělávání umožňuje úspěšným absolventům další možnosti uplatnění na trhu práce např. jako vedoucí školní jídelny, výživový specialista v sanatoriích, poradce pro výživu. 

 LOGO1                                                                        Logo2

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
EKOLANDIA s.r.o., Jiráskova 243/8, Čelákovice 25088, , Česká Republika, IČO: 24771881

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.